+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Bo kiedy Świdnik śpiewa

Stowarzyszenie „Świdna” ze Świdnika

Tytuł Projektu:

Bo kiedy Świdnik śpiewa

Realizator:

Stowarzyszenie "Świdna" ze Świdnika

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Marciszów, Świdnik

Koordynatorzy projektu:

Edmund Orzechowski, Andrzej Łogoda

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6,000 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

5 580,00 zł, 907,93 zł

Całkowita wartość projektu:

1 2487,93 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu Stowarzyszenia „Świdna” ze Świdnika pn. Bo kiedy Świdnik śpiewa było poprawienie umiejętności śpiewu solowego i chóralnego członków Zespołu Biesiadnego ze Świdnika. Cel ten został osiągnięty dzięki warsztatom technik wokalnych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora – muzyka. Dzięki udziałowi w warsztatach zespół poprawił swoje umiejętności w zakresie kontroli głosu, jego barwy i dynamiki oraz sposobu wyrażania nim emocji. Nabyte umiejętności pozwalają zespołowi śpiewać bez napięcia i zmęczenia, kontrolować oddech a tym samym  osiągać coraz lepsze rezultaty w śpiewaniu. Kończący projekt Koncert Kolęd i Pastorałek był nie tylko okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności ale i do wspólnego spotkania mieszkańców, zaproszonych gości i zgodnie z tradycją do wspólnego śpiewania kolęd znanych oraz wysłuchania tych śpiewanych rzadziej. Międzynarodowy charakter koncertu zapewnił uczestniczący w nim Zespół Viteznaczek z partnerskiej gminy Vitezna z Czech.