+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Chełmsko Śląskie na starych pocztówkach

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chełmska

Tytuł Projektu:

Chełmsko Śląskie na starych pocztówkach

Realizator:

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chełmska

Miejsce realizacji projektu:

Chełmsko Śląskie

Koordynatorzy projektu:

Damian Skorupiński, Magdalena Bieniek

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6,000 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

2 000,00 zł., 400,00 zł.

Całkowita wartość projektu:

8 400,00 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Chełmsko Śląskie na starych pocztówkach to projekt , którego celem było wydanie albumu z kartami pocztowymi i fotografiami Chełmska Śląskiego z XIX i XX wieku. Wartość albumu jest ponadczasowa. Daje możliwość poznania małej i wielkiej historii miejscowości oraz pięknej architektury dawnego Chełmska Śląskiego. Pocztówki i fotografie, pozyskane przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Chełmska, z prywatnych kolekcji mieszkańców, pasjonatów historii, członków stowarzyszenia, zostały opisane, scharakteryzowane pod kontem miejsca, lokalizacji, nazwy. Poznanie historii Chełmska Śląskiego z jego wielonarodowością i wielokulturowością, różnorodnością religijną poprzez dawne karty pocztowe i fotografie to nieoceniona wartość dla współczesnych pokoleń, mieszańców oraz turystów.

Album został nieodpłatnie przekazany do instytucji oświatowych, kulturalnych i innych podmiotów na terenie gminy, powiatu i województwa. Publikacja została przekazana do różnych instytucji w Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec.