+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

ene due rabe

Stowarzyszenie Niedamirów – Wioska Cudów

Tytuł Projektu:

ene due rabe

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów - Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Lubawka, Niedamirów

Koordynatorzy projektu:

Marcelina Halaś, Grzegorz Potoczak

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6 000,00 zł

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 850,00 zł, 356,64 zł

Całkowita wartość projektu:

8 206,64 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów było budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz poznawanie środowiska przyrodniczego i kulturowego okolicy. W ramach projektu ene due rabe zorganizowano jedno spotkanie integracyjne z mieszkańcami, dwie wyprawy ornitologiczne wraz z warsztatami edukacyjnymi oraz osiem warsztatów edukacyjno-animacyjnych.  Dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz ich opiekunowie poznali bogactwo przyrodnicze okolicy oraz zagrożenia flory i fauny, związane z działalnością człowieka.     W przystępny sposób otrzymali specjalistyczną wiedzę o ptakach – co jedzą, gdzie i kiedy budują gniazda, znoszą jaja, jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły dalej żyć na naszych terenach. Zajęcia edukacyno-animacyjne pozwoliły dzieciom utrwalić wiedzę zdobytą podczas spotkań oraz wykorzystać ją w kreatywny sposób do stworzenia różnych form artystycznych – obrazów, rzeźb, plakatów, kostiumów. Efekty warsztatów zostały umieszczone i zaprezentowane na Przystanku Sztuki w Niedamirowie.