+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Rewitalizacja terenu wokół bulodromu

Stowarzyszenie Ogród Sztuki

Tytuł Projektu:

Rewitalizacja terenu wokół bulodromu

Realizator:

Stowarzyszenie Ogród Sztuki

Miejsce realizacji projektu:

Szczawno - Zdrój

Koordynatorzy projektu:

Grażyna Lelito-Dąbrowa, Ewa Cichoń

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 490,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

3 200,00 zł, 303,30 zł

Całkowita wartość projektu:

8 993,30 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Stowarzyszenie Ogród Sztuki zrealizowało projekt, którego celem było upiększenie placu wokół bulodromu usytuowanego w centrum Szczawna – Zdroju,  który powstał w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kwiat Lnu. Rewitalizacja terenu wokół bulodromu zakładała nasadzenie kwitnących bylin i krzewów. Zakup roślin, dobór ich różnorodności z uwzględnieniem warunków środowiska miejskiego oraz sadzenie odbyło się zgodnie z planem i wskazówkami urzędnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju. Seniorzy zaangażowali w realizację projektu uporządkowali teren oraz dokonali nasadzeń. Rewitalizacja terenu wokół bulodromu zakończyła się integracyjnym meczem w bule, w którym uczestniczyli seniorzy z Mieroszowa.