+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Salon niebanalny poetycko-teatralny

Grupa Nieformalna Teatralni Seniorzy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

Tytuł Projektu:

Salon niebanalny poetycko-teatralny

Realizator:

Grupa Nieformalna Teatralni Seniorzy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Rafał Czura, Agnieszka Szekszteło

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 500,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

5 700.00 zł, 280.00 zł

Całkowita wartość projektu:

11 480.00zł

Opis zrealizowanego projektu:

Grupa nieformalna działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce, czynnie angażuje się w jego działalność oraz podejmowane aktywności. W marcu 2023 roku powstał pomysł by tworzyć w Domu Kultury stałe spektakle w oparciu o działające tu kiedyś grupy taneczne, kabaretowe i teatralne. Tak powstał Salon Niebanalny Poetycko –Teatralny.

Projekt zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował warsztaty teatralne i taneczne, podczas których wyłoniono do udziału w projekcie nowe osoby, utworzono choreografię oraz wybrano tańce. Celem etapu drugiego było utworzenie scenariusza, podział ról i przypisanie aktorów oraz przygotowanie do spektaklu. Wiedza i umiejętności teatralno-aktorskie przekazane zostały uczestnikom projektu przez wykwalifikowanego instruktora. Projekt zakończono wystawieniem spektaklu pn. „Salon niebanalny – Baśnie i Tańce Różnych Krajów”. Dodatkowo grupa teatralna wzbogaciła się o pięciu nowych uczestników, opracowano trzy nowe układy taneczne (taniec włoski, taniec francuski, taniec duński).