Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn.: „Wsparcie inicjatyw lokalnych i Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim” na terenie gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, i Czarny Bór. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt skupia się na wzmocnieniu liderów – seniorów, którzy dzięki większym kompetencjom będą w stanie lepiej organizować się do działania lokalnie i reprezentować swoje środowiska na poziomie samorządu oraz na wypracowaniu modelu powołania Rady Seniorów w gminie Lubawka i wsparciu rozwoju Rady Seniorów w gminie Mieroszów. Działania przewidziane w projekcie (spotkanie informacyjne dla seniorów, „Szkoła dla Seniora”, realizacja inicjatyw w terenie, warsztaty umiejętności cyfrowych, konferencja i propagowanie projektu) będą miały bezpośredni wpływ na aktywność liderów jako rzeczników seniorów, aktywizację obywatelską seniorów oraz na funkcjonowanie gminnych Rad Seniorów oraz wpływanie na podejmowane decyzje w zakresie lokalnego rozwoju i lokalnej polityki senioralnej.

asos_logo_ai-01


Cel główny projektu:
 Podniesienie wiedzy i aktywności seniorów w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz funkcjonowania Rad Seniorów.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Podniesienie kompetencji liderów seniorów w zakresie współdziałania, włączania seniorów w inicjatywy i decyzje lokalne
  2. Podniesienie aktywności obywatelskiej i współpracy seniorów poprzez realizację 6 inicjatyw lokalnych w przestrzeni publicznej
  3. Podniesienie umiejętności cyfrowych włączających seniorów w aktywność obywatelską
  4. Wypracowanie modelu wsparcia powołania i rozwijania Rad Seniorów w regionie kamiennogórskim
  5. Upowszechnienie i dzielenie się dobrymi praktykami aktywności seniorów i Rad Seniorów