+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

FIO 2019

Działania seniorów – DOBRE PRAKTYKI

Projekty senioralne budują społeczeństwo obywatelskie. Działania na rzecz najbliższego otoczenia budują nie tylko nowe miejsca, ale i nowe relacje i energię. Jednym z takich działań na rzecz społeczności senioralnej był projekt „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a realizowany przez „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica” w roku 2019.

Z obserwacji naszego Stowarzyszenia, jak i opinii socjologów, edukacja senioralna poprzez praktyczne działanie jest najbardziej skuteczna w zmianie postaw na bardziej prospołeczne i obywatelskie. W ramach projekty „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” uczestnicy wzięli udział w szeregu warsztatów podnoszących ich umiejętności i wiedzę, jednak głównym działaniem i celem projektu było wykształcenie takich umiejętności miękkich jak samoorganizacja, budowanie zespołu, planowanie i realizacja zadań. Ten element projektu uważany jest za szczególnie istotny zarówno przez „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica”, jak i autorów poszczególnych inicjatyw i ich uczestników.

Proces budowania społeczeństwa obywatelskiego został rozpoczęty poprzez projekty społeczne, edukacyjne i ekologiczne realizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jednak realizacja projektu „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” dała rezultaty w postaci dobrze zintegrowanych społeczności wiejsko-miejskich i pierwszych działań realizowanych wspólnie na rzecz miejsca zamieszkania. Dał seniorom umiejętności i kompetencje pozwalające na kontynuowanie działań po zakończeniu realizacji projektu.

UKWIECONY KĄCIK SENIORA W PARKU PRZY UL. JANA PAWŁA II W LUBAWCE GRUPA SENIORALNA Z U3W W LUBAWCE

Projekt cieszył się bardzo dużym zaangażowaniem i uznaniem nie tylko wokół grupy inicjatywnej, ale także i mieszkańców Lubawki i lokalnych instytucji. Seniorką z Uniwersytetu Trzeciego Wieku udało się skupić wokół wspólnego celu bardzo dużą grupę ludzi. Pokazały, że możliwe jest włączenie w rewitalizację przestrzeni publicznej seniorów, wolontariuszy i partnerów, których potencjał organizacyjny i zaplecze techniczne zwiększa powodzenie projektów i podnosi ich jakość. Działanie komentowane było, jako wzór do aktywności dla młodych mieszkańców. Efektem projektu jest uporządkowany, zrewitalizowany i zaprojektowany skwer przez silnie zintegrowane środowisko seniorek i seniorów.

MIEJSCE SPOTKAŃ TOWARZYSKICH MIESZKAŃCÓW
AKTYWNI SENIORZY W MARCISZOWIE

Projekt pokazał, że wspólne planowanie jest kluczem do powodzenia projektu. Dzięki dobrej analizie prowadzonej podczas kawiarenek senioralnych wyłonione i wybrane zostało miejsce do stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Marciszowa. Konsultacje techniczne i silne zaangażowanie w pracę, jej ogromna chęć realizacji dały możliwość stworzenia efektu w postaci miejsca, które służy nie tylko jej twórcą i inicjatorom, ale stało się silnie widocznym miejscem na mapie towarzyskiej Marciszowa.

ZIELONY ZAKĄTEK TKACZY
ZESPÓŁ ZGODA WRAZ Z MIESZKAŃCAMI
CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO

W malowniczo położonym Chełmsku Śląskim seniorom udało się bardzo dużo. I tu kluczowym elementem projektu było planowanie działań i analiza problemów lokalnych. Grupa inicjatywna wspólnie wybrała miejsce do zagospodarowania na rzecz integracji społecznej, miejsca spotkań i realizacji kolejnych projektów społecznych i kulturalnych. Do wykonania prac zaangażowani międzypokoleniowy zespół, który włączył się w projekt, a tym samym pokazał, jak ważne jest współdziałanie na rzecz własnego miejsca zamieszkania.

DOBRY START PUNKT NATURY I KULTURY W KRZESZOWIE

Prace wykonane w ramach tego projektu były elementem zagospodarowania przestrzeni przy Centrum Biblioteczno – Kulturalnym i głównym parkingu przy Bazylice Mniejszej w Krzeszowie. Inicjatywa składała się ze stworzenia Parku Nauki i Kultury i Eko-postojowni. Usytuowanie miejsca do działania w centralnym punkcie miejscowości pozwala zarówno na łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców, jak również wpływa korzystnie na wizerunek miasteczka kształtowany przez turystów i gości imprez organizowanych przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzeszowie, jak również wydarzeń sakralnych. Nasadzenia jakich dokonali autorzy inicjatywy nie tylko upiększają przestrzeń wokół, ale i integrują ludzi wokół.

OGRÓD WIELU ZAPACHÓW W MIEROSZOWIE

Inicjatywa skupiła wokół siebie bardzo wielu entuzjastów, jak i aktywnie działających aktywistów społecznych, dla których troska o stworzenie estetycznego miejsca spotkań i działań jest szczególnie ważna. W czasie realizacji projektu Ogród Wielu Zapachów silnie widziane było zaangażowanie i profesjonalne, długofalowe myślenie o przestrzeni wspólnej. Różnorodność nasadzeń sprawia, że miejsce staje się nie tylko miejscem wypoczynku, relaksu i kontaktu z naturą, ale stanowi też ogromny potencjał do edukacji ekologicznej prowadzonej dla młodych przez seniorów.

LESZCZYNOWY ZAKĄTEK
AKTYWNI SENIORZY Z UNISŁAWIA

Leszczynowy Zakątek to przykład oddolnej inicjatywy, której autorzy skupieni wokół wspólnego celu pracą wolontarystyczną wykonali ogrom prac porządkowych i ogrodniczych. Zaangażowani seniorzy od podstaw stworzyli miejsce niezwykłe, których nie tylko efekt, ale umiejętności społeczne i obywatelskie były widoczne przy realizacji projektu „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt, jak i pozostałe został zakończony uroczystym podsumowaniem i prezentacją jego rezultatów.

ŚNIADANIE MISTRZYŃ
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE GRANICA

Projekt „Śniadanie Mistrzyń” realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury kierował swoją uwagę na dawnych pracownikach Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Watra z Lubawki. Zakładał ich reintegracje podczas licznych warsztatów i udziale w otwartym spotkaniu dla wszystkich pracowników, które miało miejsce na ruinach po dawnych zakładach. Dzięki projektowi powstał film dokumentalny, wystawa wyrobów zakładów, jak i portretów Mistrzyń. Wartością dodaną było stworzenie autorskiej limitowanej kolekcji odzieży i gadżetów Watry. Kontynuowane są prace nad stworzeniem wirtualnego Muzeum Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Watra.

DROGA DO MNIE
FUNDACJA MANDALA

„Droga do mnie”, to przykład projektu, który w świetle zainteresowania stawia historie rodzinne i międzypokoleniową integrację, często wpływa nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale też więzi rodzinnych. Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu warsztatów animacyjnych i kulturalnych tworzyli innowacyjne drzewa genealogiczne, jak również tworzyli filmy dokumentalne o historiach i losach własnej rodziny. Projekt realizowany był w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Forum na koniec

W dniu 04.12.2019r. w Bramie Sudeckiej w Lubawce odbyło się forum kończące projekt „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” wraz z debatą – Seniorzy tworzą przestrzeń do działania – jak włączyć seniorów w decyzje lokalne oraz międzypokoleniową współpracę?. W forum udział brali seniorzy uczestniczący w projekcie, przedstawiciele urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznych, rad seniorów oraz innych organizacji zajmujących się działaniami na rzecz seniorów. Podczas spotkania seniorzy zaprezentowali samodzielnie przez siebie wykonane, prezentacje multimedialne z realizacji inicjatyw lokalnych. Doskonałym przykładem funkcjonowania Rady Seniorów z Podgórzyna pochwalił się Pan Zdzisław Ratajski wieloletni działacz na rzecz organizacji senioralnych. Na uroczystości zostały wręczone także dyplomy ukończenia Szkoły Seniora a także upominki dla grup seniorów z terenu 6 miejscowości: Lubawka, Chełmsko Śląskie, Unisław Śląski, Mieroszów, Krzeszów oraz Marciszów. Przedstawiciele tych miejscowości mieli również okazję by wypowiedzieć się w dwóch ważnych dla nich kwestiach, a mianowicie: Jak samorząd oraz instytucje gminne mogą wspierać i aktywizować seniorów oraz jaki wkład mogą mieć seniorzy w aktywność społeczną i obywatelską? W trakcie konferencji mieliśmy okazję podziwiać wystawę prac Pani Katarzyny Kunickiej – Burnat Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym bardzo dziękujemy za działania i czas poświęcony na rzecz projektu. Dla nas jako realizatorów to sama przyjemność pracy z tak wdzięczną grupą społeczną jaką są seniorzy.

Seniorzy działają !!!

Pierwsze efekty działań w przestrzeni są już widoczne. Grupa inicjatywna seniorów z Lubawki wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej stworzyli piękny klomb z motylem. Całość prac obejmowała prace przygotowawcze i kamieniarskie oraz nasadzenie krzewów i bylin. Na klombie znalazły się wrzosy, hortensje i rododendrony. W centralnym punkcie pojawił się motyl ułożony z kostki granitowej, który na wiosnę zakwitnie wielobarwnymi kwiatami typu begonie bulwiaste.

Czas na podział zadań

Spotkania planowania działań w przestrzeni dobiegły końca, i teraz już tylko czas na realizację wypracowanych koncepcji. Seniorzy podzielili się zadaniami i odpowiedzialnością. Od września do listopada w sześciu miejscach powstaną nowe przestrzenie do różnorodnej integracji nie tylko seniorów. Będą to m.in. ogródki ziołowe, miejsca na ogniska, grilla oraz nasadzenia licznych krzewów i roślin mających dobroczynny wpływ na środowisko. Na bieżąco będziemy prezentować wykonywane prace. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Kawiarenki senioralne

Za nami kolejne działanie w ramach projektu „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim”. W sierpniu odbyło się sześć kawiarenek senioralnych, na których wspólnie dyskutowano nad pomysłami zagospodarowania przestrzeni służącej seniorom w najbliższym otoczeniu. Podczas spotkań powstało wiele ciekawych inicjatyw, które teraz zostaną spisane na odpowiednim formularzu i przedstawione do oceny. Należy dodać, że znaczna ich część to działania, które będzie widać w przestrzeni, bo polegają na upiększaniu i estetyzacji miejscowości.

Już wkrótce będziemy prezentować efekty działań seniorów.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego zadania publicznego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 pt.: „seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim”.

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. ( środa ) o godzinie 10.00 w MGOPS w Lubawce, II piętro.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z biurem tel. 75 610 66 35 mail stowarzyszenie_granica@wp.pl

O projekcie

Projekt pt.: „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” zakłada wzrost aktywności społecznej i partycypacji osób 60+ z terenu gmin wiejskich. Będzie skierowany do seniorów, organizacji senioralnych, gminnych rad seniorów, uniwersytetów III wieku oraz organizacji pozarządowych. Będzie polegać na przygotowaniu 16 liderów w ramach obywatelskiej szkoły seniora, przeprowadzeniu lokalnych debat w formie kawiarenek senioralnych dla 70 seniorów – seniorzy wskażą pomysły, które mogą zrealizować wspólnie aktywizując swoje środowiska pod hasłem „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania”. Seniorzy zrealizują swoje pomysły angażując w bezpośrednie wykonanie 70 osób 60+. Dzięki warsztatom komputerowym seniorzy zostaną przygotowani do cyfrowego dokumentowania swoich działań w przestrzeni. Ważnym elementem projektu będą warsztaty wspierające tworzenie rad seniorów oraz wypracowujące model wsparcia samorządu dla inicjatyw senioralnych. Na zakończenie odbędzie się konferencja wraz z debatą „seniorzy tworzą przestrzeń do działania – jak włączać seniorów w decyzje lokalne oraz międzypokoleniową współpracę”, w której wezmą udział uczestnicy projektu oraz organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z seniorami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie oraz śledzenia działań na naszej stronie.