+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Historia

Historia

Lubawka w czasie formowania się Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” była miejscowością pełną rozmaitych subkultur młodzieżowych m.in. punków. To oni właśnie pewnego wiosennego dnia 2001 roku udali się do Domu Kultury z prośbą o pomoc w organizacji koncertu. Osobą, która zgodziła się z nimi współpracować była pani Bożena Pełdiak.

Koncerty zespołów punkowych zaproszonych przez inicjatorów, lubawską kapelę Arizona Garaż stały się punktem, od którego wszystko się zaczęło. Był rok 2001. Była to pierwsza impreza powstała według wizji młodych, uświadamiająca tym samym możliwość powodzenia i współpracy pomiędzy subkulturami młodzieżowymi, a gminną instytucją kulturalną. Wydarzenie to stało się motywacją do działania.

Od tamtej chwili młodzież chcąca zmian na płaszczyźnie kultury i społeczeństwa skupiała się w nieformalnej grupie „Granica”, określającej lokalizacyjne obszar działań. Istotnym motywem przewodnim była możliwość realizowania się młodzieży na płaszczyźnie własnych zainteresowań i pasji. Działania te nie ograniczały się jedynie do organizowania imprez muzycznych. W zasięgu działań znajdował się wieczorki dyskusyjno-filmowe, wydawanie informacyjnego biuletynu kierowanego do młodzieży z Lubawki i okolic, zajęcia teatralne i muzyczne, a także imprezy mikołajkowe dla najuboższych dzieci gminy.

Oficjalna rejestracja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” nastąpiła w grudniu 2003 roku. Szczególnie znaczącym efektem działań młodych i usankcjonowaniem współpracy z lokalnymi władzami była podpisanie porozumienia z Urzędem Miasta Lubawki i otrzymanie lokalu w danym Klubie Watra. Miejsca do spotkań, warsztatów, działania.

Ważnym momentem rozwoju naszej działalności były także warsztaty z liderami Stowarzyszenia „Tratwa” z Olsztyna podczas, których rozmawialiśmy o problemach jakie chcielibyśmy rozwiązać, a także o pomysłach jakie chcielibyśmy wcielić w życie. Ta inicjatywa stała się wyznacznikiem działania. Spotkanie z Wiolettą Pruską i Ryszardem Michalskim było uświadomieniem sobie możliwości realizacji własnych marzeń poprzez pisanie i realizowanie projektów społecznych, kulturalnych i ekologicznych.

 

W 2006 roku zostaliśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie, dzięki czemu możemy wspierać kolejne inicjatywy oddolne. W ciągu tych lat udało nam się wesprzeć 173 projekty lokalna na łączną kwotę ponad 600 000 złotych.

Przez 17 lat działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz społeczności lokalnych. Mieliśmy przyjemność realizować projekty m.in. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób w Wieku Senioralnym ASOS (2019), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (lata), Europejskiego Funduszu Społecznego POKL (2010), Programu Interwencje Narodowego Centrum Kultury (2019).