+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

2010

2010

Działaj Lokalnie

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Granica z Lubawki po raz piąty ogłosił Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego

Na Konkurs VII edycji Działaj Lokalnie wpłynęło 9 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 7 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to teren 4 gmin: Lubawka, Marciszów, Kamienna Góra i Mieroszów.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 18 000 zł, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra i Mieroszów oraz sponsorów BS Kamienna Góra.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica”  z Lubawki od 2006 roku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach, których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Stowarzyszenie Granica, jako Ośrodek Działaj Lokalnie w ramach prowadzonych konkursów przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu Gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Gmin oraz z  Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

     KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ LOKALNIE!

Koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” : BOŻENA PEŁDIAK

Kontakt: Stowarzyszenie „Granica”, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33

Tel. 75 610 66 35; 75 74 11 804; 607730803

email: stowarzyszenie_granica@wp.pl