+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie

Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie

dla Stowarzyszenia Granica z Lubawki

14 października 2014 r w Warszawie na gali programu „Działaj Lokalnie” i „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska Bożena Pełdiak odebrała certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie dla Stowarzyszenia Granica.

Certyfikaty 12 Ośrodkom Działaj Lokalnie przyznano po raz pierwszy „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego”.

Dziękuję całemu zespołowi pracującemu w tym programie, sponsorom, Gminom i organizacjom finansującym program oraz wszystkim grantobiorcom współpracujących z nami od 2006 roku.

Certyfikaty wręczyli Jerzy Koźmiński Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Obecnie sieć Ośrodków Działaj Lokalnie liczy 60 organizacji działających w całej Polsce i obejmujących swoich zasięgiem blisko 600 gmin.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.filantropia.org.pl/