Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

DzialajlokalnielogoOśrodek  Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”

z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

ogłasza nabór wniosków na

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

na terenie gmin:

Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Kamienna Góra (gmina wiejska).

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 10 kwietnia do 14 maja 2018 r. 

na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 56 000 PLN

Zapraszamy na:

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Lubawce ul. Dworcowa 33
  (I piętro) – proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie – telefonicznie lub mailowo.
 2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE od 7 maja do 11 maja 2018 r. – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo)

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU oraz POGLĄDOWY WNIOSEK.

Kontakt: koordynator Bożena Pełdiak
ODL – Stowarzyszenie „Granica”:
tel: 75 610 66 35; 75 74 11 804;
mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl
www.stowarzyszenie-granica.org

Regulamin ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1k6dwGJ019V9KlsKJVJ_k5PDGWNX_yyTs/view?usp=sharing

Poglądowy wniosek ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1zhxTL-f_JH1nddrqc7t0DdmwtVrkrTgc/view?usp=sharing

KAMPANIA INFORMACYJNA

2017.09.01logo_lgd_kwiat_lnu_niebieskie

W ramach kampanii informacyjnej chcemy przybliżyć Państwu czym jest program LEADER realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jednym z realizowanych działań jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 • Partnerstwo,
 • Samodzielne zarządzanie na poziomie lokalnym,
 • Innowacyjność,
 • Sieciowanie i współpraca,
 • Terytorialność,
 • Oddolność inicjatywy,
 • Integralność podejścia.

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną.

CO ROBIMY? – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie Leader.
JAKIE DZIAŁANIA WSPIERAMY – udzielamy wsparcia finansowego na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
KOMU I JAK POMAGAMY – wsparcie finansowe mogą uzyskać między innymi: osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
GDZIE DZIAŁAMY – swoim działaniem obejmujemy obszar 8 gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce.

Zatem każdy mieszkaniec Lokalnej Grupy Działania ma szansę skorzystać z programu.

Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu w aktualnościach oraz zakładkach:

 • konkursy otwarte,
 • projekty grantowe,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie przedsiębiorczości.

Jednocześnie Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu planuje w tym roku następujące nabory:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu koniec 2018 roku, nabór początek 2019 roku,
 3. Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku.

2018.03.07_w partnerstwie siła+gminy

GALA X edycji Programu Działaj Lokalnie 2017 w Lubawce – ODL Stowarzyszenie „Granica”

13 lutego 2018r. w Domu Kultury w Lubawce odbyła się GALA Programu Działaj Lokalnie , która była okazją do podsumowania wszystkich zrealizowanych projektów w X edycji 2017 oraz spotkania realizatorów, władz gmin, sponsorów i mediów.

W trakcie Gali pokazano krótki film opowiadający o wszystkich zrealizowanych projektach w 2017r, a realizatorzy podzielili się wrażeniami o najważniejszych efektach swoich projektów.
ODL „Granica” przygotował również prezentację obrazującą w liczbach efekty projektów w 2017 roku, oraz historię Programu Działaj Lokalnie na naszym terenie od 2006r. Wartość zrealizowanych 146 projektów od 2006r. to kwota 970 000 zł.

Galę uświetnił Spektakl pt. ”Premiera” Kabaretu NTSP z Lubawki. Spektakl był efektem projektu zrealizowanego w ramach tej edycji Programu Działaj Lokalnie.

W ramach programu „Działaj Lokalnie X 2017” zrealizowano 13 bardzo różnorodnych inicjatyw lokalnych na terenie działania ODL Granica tj gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Realizatorzy to: 2 grupy Inicjatywy Działaj Lokalnie, 8 organizacji pozarządowych i 3 grupy nieformalne. Projekty obejmowały bardzo różnorodne tematy: zagospodarowanie i przestrzeni publicznej, upiększanie miejscowości, turystyczno-poznawcze, rekreacyjno-zdrowotne, kulturalne, produkt lokalny, sportowe i bezpieczeństwa. Wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności i władz samorządowych.

Autorzy zdjęć: Marcin Jaksoń i MGOK w Lubawce

banerLGD_pełny

Ruszyła rekrutacja do XIV edycji Programu Liderzy PAFW

Liderzy PAFW to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek, osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla realizatorów Programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zapraszamy Cię do Programu Liderzy PAFW!Jeśli znasz osobę, którą uważasz za lidera/liderkę – poleć jej Program!

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz o Programie.

Na zgłoszenia za pośrednictwem www.liderzy.pl czekamy do 7 marca 2018 roku.

Do zgłoszenia należy załączyć CV i dwie rekomendacje.

Szczegółowych informacji udzielają:

Paulina Książek, Agnieszka Szelągowska,

tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 65 (w godz.: 9:30-17:00)

e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

2018.02.16_Ulotka Liderzy PAFW