Działaj Lokalnie 2018 – wręczenie umów

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”
z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

zaprasza na

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE UMÓW GRANTOBIORCOM

KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00

 w Lubawce, ul. Dworcowa 33  – sala konferencyjna MGOPS (I piętro).

W tej edycji Konkursu Działaj Lokalnie Komisja wybrała do dofinansowania

 13 projektów na ogólną kwotę 56.000 zł.

 

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

baner

 

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

 

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

               rozstrzygnięty

        poniżej załącznik z listą rankingową

 

Uwaga!!!

Wszyscy uczestnicy konkursu ze statusem wniosku „do poprawy” otrzymają na podany adres mailowy sugestie od komisji, w jakim zakresie powinny zostać poprawione wnioski.

 

Lista Rankingowa Działaj Lokalnie 2018

Gratulujemy laureatom i życzymy satysfakcji z realizacji projektów

winner

Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

DzialajlokalnielogoOśrodek  Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”

z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

ogłasza nabór wniosków na

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

na terenie gmin:

Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Kamienna Góra (gmina wiejska).

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 10 kwietnia do 14 maja 2018 r. 

na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 56 000 PLN

Zapraszamy na:

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Lubawce ul. Dworcowa 33
  (I piętro) – proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie – telefonicznie lub mailowo.
 2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE od 7 maja do 11 maja 2018 r. – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo)

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU oraz POGLĄDOWY WNIOSEK.

Kontakt: koordynator Bożena Pełdiak
ODL – Stowarzyszenie „Granica”:
tel: 75 610 66 35; 75 74 11 804;
mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl
www.stowarzyszenie-granica.org

Regulamin ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1k6dwGJ019V9KlsKJVJ_k5PDGWNX_yyTs/view?usp=sharing

Poglądowy wniosek ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1zhxTL-f_JH1nddrqc7t0DdmwtVrkrTgc/view?usp=sharing

KAMPANIA INFORMACYJNA

2017.09.01logo_lgd_kwiat_lnu_niebieskie

W ramach kampanii informacyjnej chcemy przybliżyć Państwu czym jest program LEADER realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jednym z realizowanych działań jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 • Partnerstwo,
 • Samodzielne zarządzanie na poziomie lokalnym,
 • Innowacyjność,
 • Sieciowanie i współpraca,
 • Terytorialność,
 • Oddolność inicjatywy,
 • Integralność podejścia.

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną.

CO ROBIMY? – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie Leader.
JAKIE DZIAŁANIA WSPIERAMY – udzielamy wsparcia finansowego na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
KOMU I JAK POMAGAMY – wsparcie finansowe mogą uzyskać między innymi: osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
GDZIE DZIAŁAMY – swoim działaniem obejmujemy obszar 8 gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce.

Zatem każdy mieszkaniec Lokalnej Grupy Działania ma szansę skorzystać z programu.

Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu w aktualnościach oraz zakładkach:

 • konkursy otwarte,
 • projekty grantowe,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie przedsiębiorczości.

Jednocześnie Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu planuje w tym roku następujące nabory:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu koniec 2018 roku, nabór początek 2019 roku,
 3. Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku.

2018.03.07_w partnerstwie siła+gminy

GALA X edycji Programu Działaj Lokalnie 2017 w Lubawce – ODL Stowarzyszenie „Granica”

13 lutego 2018r. w Domu Kultury w Lubawce odbyła się GALA Programu Działaj Lokalnie , która była okazją do podsumowania wszystkich zrealizowanych projektów w X edycji 2017 oraz spotkania realizatorów, władz gmin, sponsorów i mediów.

W trakcie Gali pokazano krótki film opowiadający o wszystkich zrealizowanych projektach w 2017r, a realizatorzy podzielili się wrażeniami o najważniejszych efektach swoich projektów.
ODL „Granica” przygotował również prezentację obrazującą w liczbach efekty projektów w 2017 roku, oraz historię Programu Działaj Lokalnie na naszym terenie od 2006r. Wartość zrealizowanych 146 projektów od 2006r. to kwota 970 000 zł.

Galę uświetnił Spektakl pt. ”Premiera” Kabaretu NTSP z Lubawki. Spektakl był efektem projektu zrealizowanego w ramach tej edycji Programu Działaj Lokalnie.

W ramach programu „Działaj Lokalnie X 2017” zrealizowano 13 bardzo różnorodnych inicjatyw lokalnych na terenie działania ODL Granica tj gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Realizatorzy to: 2 grupy Inicjatywy Działaj Lokalnie, 8 organizacji pozarządowych i 3 grupy nieformalne. Projekty obejmowały bardzo różnorodne tematy: zagospodarowanie i przestrzeni publicznej, upiększanie miejscowości, turystyczno-poznawcze, rekreacyjno-zdrowotne, kulturalne, produkt lokalny, sportowe i bezpieczeństwa. Wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności i władz samorządowych.

Autorzy zdjęć: Marcin Jaksoń i MGOK w Lubawce

banerLGD_pełny