Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” realizuje projekt pn.: „Zakątek dla seniorów”

na terenie sześciu gmin tj. Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015.

Zakładane cele:

  • podniesienie wiedzy seniorów w zakresie podejmowania inicjatywy na rzecz zagospodarowania przestrzeni w swoich miejscowościach
  • rozwijanie kompetencji seniorów w zakresie dokumentowania inicjatyw sąsiedzkich przy wykorzystaniu internetu
  • zwiększenie zaangażowania seniorów w bezpośrednią realizację zielonych przestrzeni sąsiedzkich
  • zwiększenie wpływów seniorów na podejmowanie decyzji przez gminy w zakresie zagospodarowania przestrzeni użytkowanej przez społeczność lokalną

logo