FIO 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego zadania publicznego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 pt.: „seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim”.

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. ( środa ) o godzinie 10.00 w MGOPS w Lubawce, II piętro.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z biurem tel. 75 610 66 35 mail stowarzyszenie_granica@wp.pl

O projekcie

Projekt pt.: „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” zakłada wzrost aktywności społecznej i partycypacji osób 60+ z terenu gmin wiejskich. Będzie skierowany do seniorów, organizacji senioralnych, gminnych rad seniorów, uniwersytetów III wieku oraz organizacji pozarządowych. Będzie polegać na przygotowaniu 16 liderów w ramach obywatelskiej szkoły seniora, przeprowadzeniu lokalnych debat w formie kawiarenek senioralnych dla 70 seniorów – seniorzy wskażą pomysły, które mogą zrealizować wspólnie aktywizując swoje środowiska pod hasłem „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania”. Seniorzy zrealizują swoje pomysły angażując w bezpośrednie wykonanie 70 osób 60+. Dzięki warsztatom komputerowym seniorzy zostaną przygotowani do cyfrowego dokumentowania swoich działań w przestrzeni. Ważnym elementem projektu będą warsztaty wspierające tworzenie rad seniorów oraz wypracowujące model wsparcia samorządu dla inicjatyw senioralnych. Na zakończenie odbędzie się konferencja wraz z debatą „seniorzy tworzą przestrzeń do działania – jak włączać seniorów w decyzje lokalne oraz międzypokoleniową współpracę”, w której wezmą udział uczestnicy projektu oraz organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z seniorami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie oraz śledzenia działań na naszej stronie.

Komentarze są wyłączone.