+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

2015

2015

Działaj Lokalnie

Na Konkurs IX edycji Działaj Lokalnie wpłynęło 30 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 18 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to  teren 6  gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów i Stare Bogaczowice .

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 56.800 zł, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i  Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica”  z Lubawki od 2006 roku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach, których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Stowarzyszenie Granica, jako Ośrodek Działaj Lokalnie w ramach prowadzonych konkursów przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu Gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Gmin oraz z  Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

     KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ LOKALNIE!

Koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” : BOŻENA PEŁDIAK

Kontakt: Stowarzyszenie „Granica”, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33

Tel. 75 610 66 35; 75 74 11 804; 607730803

email: stowarzyszenie_granica@wp.pl

Zrealizowane projekty

Realizator: Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich z Krzeszowa gmina Kamienna Góra

Tytuł projektu:  Nordic Walking przez Ziemię Krzeszowską

kwota dofinansowania:  1400 zł.

czas realizacji: 2015-06-15 – 2015-09-30

realizacja:  Nordic Walking przez Ziemię Krzeszowską to projekt promujący okolice Krzeszowa oraz zachęcający mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu i poznania swojej okolicy. Opracowano i wydrukowano plakaty informujące o projekcie oraz ulotki. Umieszczono informację na stronie internetowej Powiatowa INFO oraz Tygodnik Regionalny RTI, przekazano informację w Zespole Szkół w Krzeszowie. Wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia rozwiesili plakaty na tablicach ogłoszeń, oraz ulotki informacyjne dostarczyli do każdego domu we wsi.

Zawarto umowę z profesjonalnym instruktorem, który w każdy poniedziałek i środę lipca, sierpnia i września uczył prawidłowego marszu z kijkami i prowadził ćwiczenia rozluźniające w trakcie marszu.

Zorganizowane grupy uczestników(dorośli, młodzież, dzieci) zaczynały zajęcia o godz.18.00,a kończyły krótkimi ćwiczeniami o godz.20.00 na placu obok siłowni zewnętrznej. Na wyznaczonej trasie zapoznawano się z historią zabytków sakralnych (bo takowe dominują wokół Krzeszowa- kalwaria krzeszowska) co było potrzebnym przerywnikiem w intensywnych marszach. Wspólnie z nauczycielami i dyrekcją Zespołu Szkół w Krzeszowie oraz Centrum Biblioteczno-kulturalnym zorganizowano imprezę sportową – III Maratonik Betlejemski. Licznie dopisali uczestnicy w różnych grupach wiekowych, były medale dla wszystkich dzieci, nagrody ufundowane w ramach projektu dla najlepszych zawodników, a na zakończenie w cudnym miejscu ,niedaleko mety,-„Nad Balatonem” był poczęstunek i zabawa przy z wielkim PIKUSIEM, przy muzyce. W ramach projektu zorganizowano także imprezę promującą lokalnych producentów-miód, sery i mleko oraz wykonane przez członkinie naszego Stowarzyszenia ekologiczne produkty: sałatki, pasztety z warzyw, różnorodne kanapki na swojskim chlebie, ciasta (serniki) i jogurty z ogórkiem, maliną itp. Impreza odbyła się na placu kościelnym w dniu dożynek kościelnych. Dopisali uczestnicy, pochwałą nie było końca. Podziękowania szczególne zanieśliśmy do Spółdzielni Mleczarskiej Kamos za współpracę.

 

Realizator: MGOK w Lubawce – Zespół Ludowy „Zgoda” z Chełmska Śl.

Tytuł projektu:  Na Chełmskim Weselu

kwota dofinansowania:  2500 zł.

czas realizacji: 2015-05-01- 2015-09-30

realizacja:  Realizacja  projektu miała za zadanie przypomnienie jak i przekazania mieszkańcom jak i gościom przybywającym do naszej miejscowości jak i na czym polega dzisiejsze wesele , w jaki sposób dziś bawią się mieszkańcy naszych okolic na wiejskim weselu dokładając po części elementy tradycji i kultury regionów. Młodszym i starszym chcieliśmy przekazać historię i tradycję ludową regionalną którą w te nasze regiony zostały przywiezione przez naszych dziadków rodziców z różnych stron naszego kraju jak i z spoza jego granic po zakończeniu drugiej wojny światowe 1945. Podczas trwania naszego projektu pod tytułem ” NA CHEŁMSKIM WESELU ” organizowaliśmy warsztaty między innym kulinarne , rękodzieła ludowego , muzyczne , taneczne , inscenizacji weselnej których odbyło się aż 63 godzinny w których brało udział ok 300 osób jak i maluchów z przedszkola poprzez dzieci szkolne młodzież a także osoby dorosłe , które chętnie podpatrywały nas podczas warsztatów kulinarnych a i nie jednej osobie zakręciła się łezka przypominając się jak to było jak wspólnie z rodzicami czy dziadkami śpiewali stare regionalne piosenki czy też rodzinne przygotowywanie dań w kuchni . Nasz projekt przyniósł zamierzony cel , wielu z naszych mieszkańców jak i wielu gości przystąpiło do naszego projektu dzięki naszym ogłoszeniom w telewizji , radiu czy też Internecie główną parą naszego projektu została para młodo która na co dzień mieszka w okolicy Wrocławia w Świętej Katarzynie , siła mediów zrobiła swoje i promowała nas nie tylko na terenie naszej miejscowości , gminny czy powiatu ale na całości województwa .Młodsi mieszkańcy naszego Chełmska Śląskiego mogli się przekonać i nauczyć na żywych lekcjach – warsztatach o historii swoich dziadków rodziców i skąd w te strony przyjechali dlaczego i za czym , a i także nauczyli się wielu pieśni przyśpiewek ludowych regionalnych które nasi przodkowie śpiewali i w te rejony przywieźli . Miło było widzieć jak kilka pokoleń wspólne brało czynny udział w przygotowanych przez nas warsztatach . Efektem naszego projektu też jest zakup części stroju ludowego dla zespołu ludowego ” ZGODA ” który był realizatorem tego naszego projektu.

 

 

Realizator: Stowarzyszenie „Wrzosowisko” Ogorzelec gmina Kamienna Góra

Tytuł projektu:  Przez historię do integracji

kwota dofinansowania: 5 000 zł.

czas realizacji: 2015-05-01 – 2015-10-31

realizacja:  Celem projektu było zintegrowanie miejscowej społeczności poprzez wspólną pracę i zabawę oraz stworzenie parku wiejskiego i odnowienie pomnika ofiar i wojny światowej. W ramach projektu zorganizowaliśmy 5 imprez integracyjnych i jedno oficjalne otwarcie parku. Imprezy polegały w głównej mierze na sprzątaniu całego terenu parku, wycięcie drzew i krzewów, wytyczeniu alejek, przygotowaniu terenu pod nasadzenia i sadzeniu roślin a także stworzenia dwóch miejsc do czynnej rekreacji jak odosobnione i zaciszne miejsce z grillem i polana z miejscem na ognisko. Na zakończenie każdej z imprez odbywały się wspólne ogniska z grami i zabawami oraz poczęstunkiem. Efektem naszej pracy jest zintegrowanie społeczeństwa. Park wiejski jest podzielony na trzy części. Wchodząc do parku możemy zauważyć piękne bukszpany. Idąc dalej alejką ukazuje nam się okrągły klomb w którym posadzono róże i tulipany a dookoła niego umiejscowiono trzy ławki i kosz na śmieci. W dalszej części widzimy alpinarium usypane wokół źródełka które tam wybija. obok tej ciekawej formacji zaobserwujemy również szerokie pasmo roślin którego centralnym punktem jest wrzosowisko gdzie posadzono 182 wrzosy. Idąc dalej po lewej stronie mijamy las w którym większość drzew to wierzby a z prawej strony mamy dwie okrągłe rabaty które skupiają się wokół starych pni drzew. Za lasem znajduje się pierwsze miejsce spotkań którym jest grill wmurowany na stałe oraz cztery ławki i kosz na śmieci. Dzięki temu że jest umiejscowiony w wąwozie, tworzy wrażenie cichego i ustronnego miejsca. Wchodząc do drugiej części parku najpierw napotkamy las oczyszczony ze zbędnej roślinności i chwastów ale pozostawiony w jego naturalnym stanie. Ponad lasem znajduje się pomnik ofiar I wojny światowej który został częściowo odrestaurowany. Przed pomnikiem jest utworzony okrągły klomb z roślinnością wokół którego postawiono dwie ławki i kosz na śmieci. Miejsce to jest stworzone do odpoczynku a dzięki zasianej tam trawie w całości współgra z jego otoczeniem. Powyżej pomnika umiejscowiona jest trzecia część parku, jest to wyodrębnione miejsce na ognisko z ławkami stworzone do czynnej rekreacji a także imprez plenerowych. Całość otaczają drzewka które zostały posadzone przez dzieci z naszej wsi. W całym parku posadzono około 180 roślin różnego gatunku, które kwitnąc od wczesnej wiosny do późnej jesieni tworzą ciekawe kompozycje co sprawia że park wygląda inaczej o każdej porze roku i nadaje mu ciekawą formę. Dzięki tym działaniom społeczeństwo zyskało nowe miejsce do spotkań, spacerów, zabaw i odpoczynku a także poznawania historii wsi i jego mieszkańców. Kolejnymi korzyściami dla ludności jest zwiększenie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa poprzez przynależność do lokalnej społeczności oraz poszerzyliśmy świadomość społeczną w temacie dbania o środowisko, kulturę i zabytki.

 

Realizator: Stowarzyszenie „Atrakcyjni”  z Czarnego Boru

Tytuł projektu:  Aktywność receptą na wiek

kwota dofinansowania:  1500 zł.

czas realizacji: 2015-05-01 – 2015-09-30

realizacja:  Projekt „Aktywność receptą wiek” wpłynął na aktywność społeczną seniorów i ludzi starszych, nie tylko zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Zmotywował do wyjścia z domu w celu poprawienia kondycji fizycznej i psychicznej wielu mieszkańców gminy. Coraz częściej zauważalne są osoby uprawiające nording walking, korzystające z siłowni zewnętrznej, co na pewno wpływa znacząco na ich zdrowie i poprawę samopoczucia. Wychodzenie z domu jest również okazją do spotkania i rozmowy z drugim człowiekiem. Przeprowadzona prelekcja przez dietetyczkę panią Paulinę Augustyn wskazała seniorom jak dobrze i prawidłowo się odżywiać, aby nie popadać w choroby. Natomiast Pani doktor Iwona Horabik Ostrowska wskazała jak zapobiegać ciężkim chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, które mogą prowadzić do zawału lub zatoru. Poprzez aktywność fizyczną tj. ruch na świeżym powietrzu oraz zdrowy tryb odżywiania, nadużywanie alkoholu, mocnej kawy, palenia papierosów oraz zbędne przyjmowanie leków przeciwbólowych, osoby starsze mogą znacząco wydłużyć wiek życia. Na poprawę kondycji seniora dobrze wpływają także wyjazdy na basen, gimnastyka w wodzie, pływanie i masaże wodne. Aktywne życie wpływa pozytywnie na kondycje psychiczną co procentuje dobrymi relacjami z wnukami , gdyż dziadkowie i babcie są pełni energii i chęci do zabawy z nimi. Spotkanie w Gminnej Bibliotece z pisarką Panią Nike Faridą, autorką książki „Panna Młoda” było okazją do zapoznania z kulturą i obyczajami Iraku, w którym pisarka wychowała się i mieszkała przez wiele lat. Aktywność kulturalną seniorów wzbogacił wyjazd do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na sztukę Moliera „Szkoła żon”, gdzie mogli zobaczyć na żywo przestawioną sztukę w nowoczesnej formie. Niezapomniane wrażenia wywarło na nas obejrzenie Panoramy Racławickiej- pięknego dzieła Kossaka. Seniorzy angażowali się również w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez czynny udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy takich jak: Dożynki, Sportowy Turniej Gmin. Ważnym działaniem na rzecz innych była współpraca z Domem Małego dziecka w Wałbrzychu, który jest odwiedzany przez stowarzyszanie kilka razy w roku. Podczas odwiedzin seniorzy bawią się z wychowankami, fundują artykuły żywnościowe, higieniczne oraz zabawki i ubranka. Współpraca z domem dziecka będzie kontynuowana.

 

Realizator: GOPS w Starych Bogaczowicach – Klub Integracji Społecznej w Strudze gmina Stare Bogaczowice

Tytuł projektu:  Odlotowe czarownice

kwota dofinansowania:  3815 zł.

czas realizacji: 2015-05-15 – 2015-10-15

realizacja:  W miesiącu czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty plastyczne w poszczególnych świetlicach Gminy Stare Bogaczowice . Dzieci młodzież ze świetlic doskonalili swoje umiejętności rysunkowo- malarskie realizując własne plastyczne wyobrażenie czarownicy, biorąc pod uwagę najważniejsze cechy i atrybuty, którymi się charakteryzuje. Uczestnicy korzystali z pomocy nauczyciela plastyka, wykorzystując dostarczone wcześniej materiały. Dnia 27 czerwca na Zamku Świny odbył się plener malarski będący częścią Projektu „Odlotowe Czarownice”, w ramach którego dzieci i młodzież miały okazję pokazać swoje umiejętności plastyczne. Powstało wiele ciekawych prac, które dzieci i młodzież oraz osoby zainteresowane mogą obejrzeć na stronie internetowej Klubu Integracji Społecznej w Strudze, na Facebooku, na stronie GOPSu. Publicznej Biblioteki w Starych Bogaczowicach. Znajduje się tam również dokumentacja fotograficzna dotycząca przebiegu samych zajęć. Plener malarski na Zamku Świny był realizacją kolejnego zadania wynikającego z harmonogramu projektu „Odlotowe Czarownice” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce. Wyjechaliśmy o godzinie 10 z parkingu przed Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych Bogaczowicach uzbrojeni w materiały i ogromne chęci twórcze. Podczas drogi mogliśmy się lepiej poznać i zintegrować. Zanim zabraliśmy się do pracy twórczej wysłuchaliśmy wykładu pana przewodnika Marka Papierskiego, który przeprowadził prelekcję pt. „Czarownica – fakty, mity, historia” i opowiadał o historii zamku Świny. Dzięki temu mury zamku, w którym się znajdowaliśmy „ożyły” i nie były tylko stertą kamieni i zniszczonym fragmentem budowli.

Praca przebiegała bardzo wartko, a w działania włączyli się wolontariusze- opiekunowie świetlic. Całość prac twórczych nadzorowała- służąc radą, pomocą, dokonując korekty- plastyk – Małgorzata Stączek. W trakcie pleneru dzieci miały zapewnioną przekąskę i napoje. Jedna z atrakcji pleneru było wylosowanie tytułu znanej bajki lub baśni, do których uczestnicy świetlic przygotowywać będą „żywe obrazy”, prezentowane na wystawie końcowej. Całość zadania dokładnie wyjaśniła Koordynator projektu Alicja Rajca. Plener był udany, powstały interesujące prace, wszyscy wróciliśmy do naszych domów. Minęły wakacje. Z nowymi siłami przystąpiliśmy do realizacji kolejnych zadań wynikających z projektu „Odlotowe Czarownice” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce. W ostatnim tygodniu sierpnia ruszyła druga część warsztatów plastycznych realizowanych we wszystkich świetlicach w Gminie Stare Bogaczowice. Celem tej części warsztatów twórczych jest sfinalizowanie działań malarskich rozpoczętych podczas pleneru na zamku Świny. Uczestnicy korzystają z pomocy plastyka – M Stączek wykonali swoje prace i przygotowali je na wystawę podsumowującą realizację projektu. 15 września w Pałacu w strudze odbył się II plener malarski, w którym udział wzięły dzieci ze wszystkich świetlic gminy Stare Bogaczowice. Tematem pleneru był pałac w strudze. Uczestnicy pleneru prace wykonywali na podobraziach, które otrzymali w ramach realizacji projektu odlotowe czarownice. W czasie pleneru powstało wiele ciekawych realizacji malarskich. Podsumowaniem całości projektu była wystawa pt. ” Czarownice na Zamku”, na której wszyscy bawili się świetnie .

 

Realizator: Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki –

Grupa nieformalna Kucykowo

Tytuł projektu:  Kucyk jest dziecięcym marzeniem, które możemy spełnić.

kwota dofinansowania:  4000 zł.

czas realizacji: 2015-05-18 – 2015-09-30

realizacja:  W okresie od maja do końca września w ramach projektu odbyło się 19 spotkań 4-godzinnych, w czasie których 93 dzieci skorzystało z przejażdżek na kucykach, przejażdżek bryczką z zaprzęgiem kucy, z uczestnictwa w zabawach plastycznych i sportowych. Dzięki temu dzieci wraz ze swoimi rodzicami w aktywny sposób mogli wspólnie spędzać czas. Rodzice chętnie zaangażowali się w przygotowanie kostiumów dla swoich dzieci, brali udział w turniejach ruchowo – zręcznościowych. Celem projektu była integracja rodzin, spędzenie czasu na wspólnej zabawie, rywalizacji i biesiadowaniu. Wszystkie spotkania odbywały się na świeżym powietrzu, w otoczeniu środowiska naturalnego. Była to dla najmłodszych doskonała lekcja życia w zgodzie z przyrodą, poszanowanie jej i umiłowanie. Dzieci bardzo chętnie korzystały z możliwości przejażdżek na kucykach, radość z nowego doświadczenia przeżywały wraz ze swoimi rodzicami. Również całe rodziny brały udział w turniejach sportowych, wspólna rywalizacja sprawiała wszystkim dużo radości. Efektem tego była integracja rodzin. W projekcie ważną rolę odgrywali wolontariusze, którzy m.in. dbali o bezpieczeństwo dzieci, wykonywali czynności porządkowe i pielęgnacyjne przy kucykach. Młodzież ta również zajmowała się pracą nad stworzeniem miejsca do zabaw dla dzieci i odpoczynku dla ich rodziców. Powstała wiata, piaskownica, huśtawka, ławeczki. Miejsce to zostało ogrodzone i udekorowane licznymi kwiatami. W czasie realizacji programu wzrosła liczba wolontariuszy, osób chętnych do włączenia się we wspólne działanie. Wolontariusze z pomocą osób dorosłych przygotowali stojaki i drągi do przeszkód, które służą im do ćwiczeń podczas jazdy na kucykach. Dzieci chętnie angażują się w nowe zadania, są gotowe na wyzwania, zdobywanie wiedzy, współpracę z drugim człowiekiem. Ponad 50 dzieci wzięło udział w zorganizowanym konkursie plastycznym „Mój przyjaciel kucyk”, którego efektem była wystawa prac plastycznych w Domu Kultury w Lubawce. Równie chętnie przygotowały z pomocą swoich rodziców kostiumy na wydarzenie „Damy i Panowie”. Dzieci przebrane w dawne stroje poznawały uroki dawnych tańców i zabaw. Atrakcją w tym dniu była dla nich przejażdżka bryczką. Całe rodziny brały udział w przygotowywanych dla nich konkurencjach sportowych, w których trzeba było wykazać się zręcznością i szybkością. Strzelanie z łuku było zadaniem na celność. Największą atrakcją okazało się być wspólne skakanie przez linę. Dzieci za udział w konkursach otrzymywały drobne upominki i słodycze. Znając umiłowanie dzieci do kucyków, w podziękowaniu za ich uczestnictwo w projekcie każde dziecko otrzymało przypinkę w motywem Kucyka Pony. Dzięki współpracy z MGOK w Lubawce z możliwości przejażdżki bryczką, z uczestnictwa w turnieju sportowym i ze wspólnego biesiadowania przy ognisku skorzystali nie tylko uczestnicy projektu ale wszystkie chętne rodziny – zarówno mieszkańcy gminy Lubawka jak i liczni turyści. Poprzez te działania gmina zyskała atrakcyjność.

 

Realizator: Stowarzyszenie „Pro sulum” z Lubomina gmina Stare Bogaczowice

Tytuł projektu Wspólnie dla Lubomina. Renowacja terenu boiska jako miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców.

kwota dofinansowania:  3520 zł.

czas realizacji: 2015-05-18 – 2015-09-30

realizacja:  Głównym celem realizacji projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości Lubomin w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności. Reaktywacja terenu boiska poprzez zasadzenie trawy, ozdobnych krzewów, zamontowanie drewnianych ław ze stołami oraz koszy na śmieci miało sprawić, iż miejsce to będzie stanowić nasze wspólne dobro, wizytówkę naszej wsi, miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy, ale i wszyscy będą czuć się za niego odpowiedzialni. Działania projektu miały służyć również pobudzeniu aktywności i stworzeniu warunków do integracji społecznej mieszkańców. W ramach realizacji zadań projektu odbyły się 2 zebrania informacyjne w miesiącu maju, następnie w okresie od czerwca do września odbyło się 7 spotkań, w czasie których realizowane były poszczególne działania (wyrównanie terenu, zasianie traw, koszenie rosnącej trawy, zasadzenia krzewów ozdobnych, zakup i montaż ławek ze stołami oraz koszy na śmieci). Każdorazowo w działaniach wynikających z harmonogramu projektu brało udział od 8 do 22 osób. Łącznie można uznać, iż było to około 50 osób, które wzięły udział w pracach. Na zakończenie projektu zorganizowany został festyn rodzinny, na którym osoby najbardziej zaangażowane otrzymały drobne upominki a dla wszystkich przygotowane były przekąski z grilla i napoje. Uczestnicy brali udział w konkurencjach sportowych oraz zabawach grupowych prowadzonych przez animatora. Zaplanowane w projekcie rezultaty twarde ( posianie trawy, nasadzenie krzewów, montaż ław ze stołami i koszy) zostały w pełni zrealizowane. Jak również przyjęte rezultaty miękkie – podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców i poczucia uczestnictwa we wspólnocie, z pewnością również zostały osiągnięte, jednakże liczyliśmy na większe zainteresowanie mieszkańców. Świadczy to jednak, iż takie działania są bardzo potrzebne a zrealizowany projekt był pierwszym krokiem do budowania społeczeństwa aktywnego. Zgodnie z zaplanowanymi w projekcie korzyściami społeczność uzyskała miejsce stanowiące centrum aktywizacji i umożliwiające ciekawe spędzanie czasu wolnego, uzyskała okazję lepszego poznania się i zaciśnięcia więzów sąsiedzkich poprzez wspólną pracę a włożone zaangażowanie procentuje obecnie większą dbałością o wspólny teren, szczególnie wśród młodzieży. Mieszkańcy poświęcali nie tylko swój wolny czas, ale i prywatne urządzenia i maszyny ( kosiarki, traktor), dlatego też mogliśmy np. zrezygnować z odpłatnego wynajmowania sprzętu, przewidzianego w projekcie a zakupić jedynie paliwo do ich działania. Z pewnością podjęte działania będą przez nas kontynuowane, by boisko długo mogło służyć mieszkańcom i być wizytówką naszej wsi.

 

Realizator: Inicjatywa Lokalna Stara Białka gmina Lubawka

Tytuł projektu:  Dyniowy plac zabaw

kwota dofinansowania:  5000 zł.

czas realizacji: 2015-05-15 – 2015-09-30

realizacja: Celem projektu było upiększenie placu zabaw dla dzieci i stworzenie kolorowego miejsca spotkań dla rodzin z dziećmi. Nasze działanie zaskoczyło wielu naszych mieszkańców, ponieważ mamy wymarzony domek ze zjeżdżalnią dla dzieci na placu integracyjnym, na którym to powstała równocześnie zadaszona estrada. A cały teren wokół placu czyli skarpa z rowem została upiększona sadzonkami dyń. I zrobiło się pięknie. Dynie wyrosły z dużym nakładem wolontariuszy-ponieważ ten rok był bardzo ubogi w deszcze, należało często podlewać dynie. Efektem były pomarańczowe olbrzymie dynie, które zarosły całą skarpę i podkreśliły nasze miejsce spotkań jako ważne i kolorowe miejsce wsi. A dożynki wiejskie wśród pomarańczowej dyni, która była elementem dekoracyjnym uświadomiła naszym mieszkańców , że razem można więcej. Ponadto jest to nasze pierwsze wspólne działanie, które podniosło estetykę wsi i aktywność jej mieszkańców.

 

Realizator: GBP Stare Bogaczowice – Grupa nieformalna „Razem dla Strugi” gmina Stare Bogaczowice

Tytuł projektu:  Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach organizacji obchodów 725-lecia wsi Struga

kwota dofinansowania:  2650 zł.

czas realizacji: 2015-05-01 – 2015-10-31

realizacja: Głównym celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności w ramach organizacji 725-lecia założenia wsi Struga. W tym celu zrealizowaliśmy 3 założone działania: „Noc Kupały” – spotkanie rozpoczynające projekt, Spotkanie z historią, Otwarcie wystawy „725-lecie Strugi”.

Obecność mieszkańców na pierwszym spotkaniu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Świetny spektakl przygotowany przez dzieci ze Strugi, doskonała pogoda i dodatkowe atrakcje przez nas przygotowane zgromadziły ponad 30% mieszkańców wsi (ponad 280 osób)!!! W ramach integracji skłóconych mieszkańców udało się nam doprowadzić do wspólnej zabawy, w której wszyscy wspólnie uczestniczyli we wszystkich jej etapach. W słuszności podjętych działań upewniły nas niezwykle pozytywne oceny „obu stron konfliktu”, zachęcające nas do kontynuacji tego typu spotkań. Na ten moment jesteśmy zdecydowani przerodzić „Noc Kupały” w imprezę cykliczną o znaczeniu regionalnym a nie tylko lokalnym, co w dużej mierze zawdzięczamy wspaniałemu spektaklowi teatralnemu i zaangażowaniu weń dzieci.

Drugie ze spotkań, po doświadczeniach pierwszego działania, zostało przez nas rozbudowane do 10 godzinnego spotkania, którego głównymi elementami były: zwiedzanie pałacu i poznawanie historii wsi, konkurs historyczny, gry sportowe oraz wspólne plecenie wieńca dożynkowego. Cel ten został zrealizowany przez nas w 100%, co znów opieramy o opinie mieszkańców jak i wyniki testu historycznego. Zdecydowanie udało się wytworzyć uczucie lokalnej dumy z miejsca w którym się mieszka poprzez pokazanie jego niezwykłej historii na tle historii Europy. Wiele zaskakujących dla mieszkańców informacji i ciekawostek przyczyniło się ciekawych dyskusji ludzi, którzy jeszcze niedawno mijali się na ulicy bez przywitania. Również samo zwiedzanie pałacu w Strudze było dla wielu mieszkańców pierwszą okazją zajrzenia do jego wnętrza od czasów jak „buszowali” tam w dzieciństwie, czy wręcz uczestniczyli w dewastacji obiektu. To działanie pozwoliło zmniejszyć dystans pomiędzy mieszkańcami dawnymi a obecnymi. Konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych tylko wzmocnił te działania i pozwolił przyjrzeć się detalom otaczającym nas w Strudze, na które nie ma w życiu codziennym czasu.

Trzecie ze spotkań było ukoronowaniem obchodów. We współpracy z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz grupą specjalistów od historii lokalnej powstała wystawa obrazująca 725-lecie Strugi. W trakcie zwiedzania mieszkańcom szczególnie spodobały się stare pocztówki. Przez ponad 1,5 godziny grupki kolejnych zwiedzających dyskutowały nad obecnym stanem pokazanych na pocztówkach budynków, ich dawnymi i obecnymi mieszkańcami oraz planami (!) co można zrobić w przyszłości dla naszej wsi. W trakcie otwarcia rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny z poprzedniego spotkania. W zgodniej opinii mieszkańców wreszcie jest we wsi miejsce gdzie można przyprowadzić przyjezdnych gości i pochwalić się miejscem, w którym się żyje.

W zgodnej opinii wszystkich członków grupy organizującej projekt udało nam się osiągnąć a nawet dwukrotnie przekroczyć zakładane cele. Pierwsza z imprez ma szansę stać się imprezą cykliczna o znaczeniu regionalnym. Planowane są dalsze prace nad rozbudową wystawy, w tym pozyskanie eksponatów od mieszkańców oraz zakup profesjonalnego wyposażenia muzealnego.

 

Realizator: Kółko Rolnicze w Przedwojowie gmina Kamienna Góra

Tytuł projektu:  Świat zmysłów

kwota dofinansowania:  2000 zł.

czas realizacji: 2015-06-12 – 2015-10-31

realizacja: Cała realizacja projektu zaskoczyła mieszkańców miejscowości. Różnorodność działań jakie obejmował projekt, wiązało się z jego popularnością wśród mieszkańców.

Projekt składał się z 4 poddziałań:

  1. Warsztaty plastyczne – w zamyśle, było to stworzenie przez uczestników dekoracji, które upiększyły by wieś. W planach było również zrobienie świecidełek i przejście w świetlistym, świętojańskim, śpiewnym pochodzie przez wieś. Na koniec było wspólne ognisko i zabawa. Wieś w okolicach centrum została udekorowana łańcuchami z bibuły, plakaty itp.
  2. Warsztaty owocowe – spotkania te dotyczyły niekonwencjonalnej metody rzeźbienia w owocach (carving). Uczestnicy mieli okazję poznać profesjonalne formy kształtowania owoców i robienie figurek i rzeźb. W ostatnim dniu odbyła się prezentacja tych dzieł z owoców.
  3. Wystawa i warsztaty artystyczne – dzięki profesjonalnemu podejściu naszego instruktora uczestnicy zapoznali się z technikami szkicowania. Nie było to zwykłe rysowanie, ponieważ na 2 dni przeobraziliśmy naszą świetlicę w pracownię ze sztalugami i modelami. Efekty tych prac zostały wystawione na zorganizowanej wystawie, na której znalazły się również prace naszych lokalnych artystów amatorów, od rzeźb do grafik, po część kolekcji lalek, składającej się z 300 sztuk.
  4. Święto ziemniaka – ziemniaki pod różną postacią. Zorganizowano 2 dni warsztatów kulinarnych. Było pieczenie ziemniaka, obieranie, modelowanie, skrobanie, robienie frytek. Większość potraw wykonali sami uczestnicy. Pomagały nam też Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przedwojowie.

Wszystkie 4 imprezy finałowe poprzedzone były warsztatami, miało to na celu aktywizację mieszkańców do przygotowania imprezy finałowej w każdym z poddziałań. Dzięki aktywizacji uczestników (wykonanie dekoracji, potraw, rysunków) przerodziło się to w zabawę, wspólne spędzanie czasu.

Co wspomniane jest niżej, mieszkańcy z przyjemnością korzystali z naszej oferty, z każdym działaniem przychodzili liczniej na spotkania.

Nadmienić też trzeba, że działania w plenerze udały się znakomicie, ponieważ sprzyjała nam też pogoda, co tez jest ważnym czynnikiem organizacyjnym dla uczestnictwa i popularności spotkań.

Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, wszystkie działania zrealizowane profesjonalnie.

Korzyści dla naszej wsi, to umocnienie wiary w działania zespołowe, że społeczność może zrobić coś opartego właśnie na ludziach, bo nie środki finansowe były tutaj najważniejsze, były ważne do realizacji działań, ale wytworzony potencjał, uśmiech i miłe chwile spędzone w gronie sąsiadów nawet z innej części wioski, zaprocentowały pytaniami o kolejne projekty i też częściowo zdziwieniem, że takie coś jest możliwe.

Myślimy, że ten okres wakacyjny był niesamowicie twórczy dla uczestników, zwłaszcza, że na terenie wsi nie funkcjonuje formalna struktura organizacji, takich jak świetlica środowiskowa, szkoła, czy dom kultury. Wszystkie działania i fundusze są realizowane społecznie i dobrowolnie. Tak też było w przypadku tego projektu.

Realizator: Fundacja Sztuki współczesnej IN Situ z Sokołowska gmina Mieroszów

Tytuł projektu:  Zachwyć Sokołowsko, Zawstydź Sokołowsko

kwota dofinansowania:  2800 zł.

czas realizacji: 2015-06-01 – 2015-11-30

realizacja:   Duża część projektu dedykowana była działaniom promocyjnym, co przyczyniło się to do osiągnięcia pożądanych  rezultatów i efekty. Dzięki decyzji o rozszerzeniu formuły projektu i stworzeniu wydarzenia na portalu społecznościowym Faceboook mieszkańcy Sokołowska, ale też turyści umieszczali zdjęcia kompromitujące Sokołowsko. Wydarzenie żyło przez cały czas realizacji projektu. Temu kanałowi dystrybucji poświęcono najwięcej uwagi ze względu na możliwość powiększenie grupy odbiorców, a także uczestnictwu w projekcie turystów i entuzjastów Sokołowska. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany był w Sokołowsku wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka. Uczestnikami projektu była również społeczność lokalna w wieku produkcyjny i seniorzy. W związku z trudnością w prowadzenia warsztatów w okresie wakacyjnym i otrzymaniu zgodny w zmianie harmonogramu od Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce – Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Granica we wrześniu rozpoczęliśmy działania edukacyjne.

Dzieciaki uczestniczyli w zajęciach teoretycznych organizowanych w soboty i niedziele w Centrum Edukacji Ekologicznej Eko-wieża. Po zajęciach teoretyczny organizowane były plenery, w czasie których młodzi robili fotografie i nagrania wideo prezentowane podczas wystawy. W czasie trwania warsztatu prowadzona była dokumentacja fotograficzna. Uczniowie sokołowskiej szkoły podstawowy wzięli również nieplanowanym na etapie wnioskowanie zajęciach z tworzenia prezentacji multimedialnej. Efekt został zaprezentowany podczas mini. debaty publicznej połączonej z prezentacją efektów i podsumowania projektu. Na wydarzenie zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oświatowych i kultury, a także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku wraz z gronem pedagogicznym. Na spotkaniu obecny był także Pan Dominik Dobrowolski – ekolog, podróżnik, autor i organizator wielu akcji ekologicznych w Polsce kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zorganizował on warsztat ekologiczny dot. dbania o środowisko i sytuację estetyczną miejscowości. Był także moderatorem dyskusji zorganizowanej po otwarciu wystawy. Wystawa trwała do przez trzy tygodnie, jako stała ekspozycji Międzynarodowego Laboratorium Kultury Sokołowsko – Centrum Edukacji Ekologicznej Eko-wieża. Cieszyła się ona dużą popularnością szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców Sokołowska, którzy na wielkoformatowych fotografiach mogli, lokalizować miejsca swoje małej ojczyzny. W ramach wystawy prezentowana była także prezentacja multimedialna prezentująca w sposób kontrastowy zarówno obecne obrazy miejscowości, jak również archiwalne pocztówki i ryciny z okresu świetności Sokołowska. Z racji umiejscowienie wystawy w obiekcie fundacji, w którym wielu turystów odwiedza taras widokowy zasięg oddziaływania projektu i jego rezultatów był duży. Dla Fundacji In Situ ważny aspektem było również żywe zainteresowanie mieszkańców Sokołowska z różnych grup wiekowych. Świadczy o tym bardzo duża aktywność użytkowników portalu społecznościowego Facebook na profilu projektu (Link ujęty w raporcie medialnym).

 

Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Marciszów „Pałac i Zamek w Ciechanowicach”

Tytuł projektu:  ARTmania – sztuka bez metryki

kwota dofinansowania:  2865 zł.

czas realizacji: 2015-08-01 – 2015-12-21

realizacja:   Projekt  ARTmania wprowadził nową formy życia kulturalnego w gminie Marciszów. Warsztaty stworzyły okazję do kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem czy wnuczkiem, wzmocniły więzy rodzinne a przede wszystkim dały powód do wyjścia z domu. Uczestnicy projektu zyskali świadomość, że wspólne działanie może zmienić naszą przestrzeń.  ARTmania  odkryła ukryte talenty, pokazała drogę rozwoju a także pokazała, że sztuka może zmieniać nasze otoczenie, zintegrować nas samych oraz przełamać bariery pokoleniowe. Projekt pokazał także, ze nie musimy zapraszam wielkich artystów żeby coś się działo w życiu kulturalnym miejscowości. Instalacja figur ceramicznych w plenerze pozostawiła trwały ślad po działaniach warsztatowych.

 

Realizator: Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze z Bukówki gmina Lubawka

Tytuł projektu:  Zielone Dłonie

kwota dofinansowania:  4250 zł.

czas realizacji: 2015-06-15 – 2015-12-15

realizacja: Celem projektu była edukacja ekologiczna poprzez jednoczesne porządkowanie terenów cennych przyrodniczo na obszarze objętym zasięgiem projektu. Planowaliśmy zachęcić i zaktywizować społeczność lokalną poprzez wspólne spacery edukacyjne w gronie przyrodników i regionalistów połączone ze zbieraniem śmieci. Przeprowadzone działania: W tym kierunku zorganizowaliśmy cykl ośmiu spotkań z uczestnikami. W ich trakcie sprzątaliśmy i poznawaliśmy bogactwo naturalne m. in. Gór Kruczych, Zaworów, Wzgórz Bramy Lubawskiej, Jeziora Bukówka czy Grzbietu Lasockiego (wschodnich partii Karkonoszy). Uczestnicy mieli okazję posłuchać o wyjątkowych zwierzętach, roślinach i grzybach a także o przyrodzie nieożywionej bezpośrednio od przyrodników „z krwi i kości”. Wielu odkryć mogli dokonać samemu, jak chociażby zupełnie nowych stanowisk rzadkich, zagrożonych wymarciem gatunków grzybów. Każde ze spotkań kończyło się wspólnym ogniskiem podczas którego uczestnicy projekty wraz z organizatorami mogli się integrować między sobą. Informacje o kolejnych wyprawach w ramach projektu pojawiały się w lokalnych mediach oraz w Internecie i na oficjalnych profilach projektu. Ostatnie ze spotkań było równocześnie podsumowaniem projektu. Podczas niego nagrodziliśmy wszystkich dotychczas biorących udział uczestników oraz nagrodziliśmy tych najbardziej aktywnych i zasłużonych.

Osiągnięte efekty: W spotkaniach projektowych wzięło udział ponad 120 osób. Ich ilość wahała się przy poszczególnych spotkaniach od kilku nawet do 20 osób. Często osoby biorące udział w projekcie chciały zrobić coś dobrego dla „swojego” lokalnego środowiska i przy okazji poznać innych ludzi i dowiedzieć się czegoś więcej o regionie. Kilku uczestników z Kamiennej Góry oraz z Chełmska Śląskiego uczestniczyło niemal w każdym z ośmiu spotkań. Pojawiły się też osoby spoza regionu, z okolic Kowar, Jeleniej Góry a nawet Wrocławia. Osoby te były zafascynowane walorami przyrodniczymi regionu co również możemy traktować jako sukces.

Korzyści dla społeczeństwa:

Największą korzyścią dla społeczeństwa było spędzenie czasu w otoczeniu wyjątkowej przyrody. W tym czasie uczestnicy poznawali jego tajemnice, których samemu mogli by nigdy nie odkryć, ale za sprawą przyrodników-przewodników było to możliwe. Wycieczki miały na celu sprzątanie miejsc w których się odbywały i tak też zostały uprzątnięte niektóre szlaki piesze w regionie np w okolicach Rezerwatu Kruczy Kamień czy szlak z Przełęczy Okraj przez Łysocinę do Jarkowic, czy szlak prowadzący z Chełmska Śląskiego na górę Róg. Z tego stanu rzeczy ucieszy się nie tylko przyroda, ale również i turyści, spacerowicze którym nie będą już w oczy rzucały się śmieci porozrzucane po szlaku i jego okolicach. Wiele osób, które mijaliśmy podczas spacerów projektowych pytało nas o celowość i bacznie obserwowało. Możemy zatem sądzić, że postawa uczestników projektu wpłynęła również na tych, którzy w projekcie nie brali udziału a jedynie się mu przyglądali. Widząc bezinteresownie zbierających śmieci, często w miejscach bardzo trudno dostępnych jak np zabagnione obszary Jeziora Bukówka, ludzie mogli ulec refleksji na temat zaśmiecania swojego środowiska. Mamy nadzieje, że właśnie tak się stało.

 

Realizator: Fundacja „Dolina Inspiracji” z Sokołowska gmina Mieroszów

Tytuł projektu:   Magia Świąt łączy pokolenia

kwota dofinansowania:  3960 zł.

czas realizacji: 2015-09-01 – 2015-12-31

realizacja: Projekt miał na celu zredukowanie zjawiska bierności osób mieszkających w Sokołowsku, a dzięki realizacji projektu integrację mieszkańców od juniora do seniora. W wyniku przeprowadzonych zajęć, warsztatów, interdyscyplinarnych spotkań nastąpiła integracja społeczna i rozwój osobisty mieszkańców w każdym wieku. Poszerzona została ich wiedza, aktywność dzięki czemu zwiększyło się również ich zaangażowanie w życie społeczne gminy. Udało nam się zintegrować i zachęcić do współpracy wszystkich, tak, by również po zakończeniu projektu mieli oni sposobność i możliwość do wspólnego inicjowania różnorodnych zadań z pożytkiem dla społeczności naszej wsi. Celem projektu było przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć. Oferta edukacyjno-kulturalna ( zajęcia rękodzielnicze, wykonywanie kartek świątecznych, wykonywanie ozdób choinkowych) założona w projekcie odpowiadała na potrzeby osób zamieszkałych na terenie naszej miejscowości. Efektem podsumowującym działania był Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, gdzie zaprezentowali się wokalnie i muzycznie beneficjenci i zaproszone osoby z gminy Mieroszów. Ponadto odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, wystawa rękodzielnictwa i degustacja wypieków świątecznych. Podsumowaniem naszych spotkań było zebranie od starszych mieszkańców wypróbowanych przepisów na świąteczne wypieki, opracowanie i wydrukowanie ich w formie książeczki. Osoby te wcześniej piekły wypieki na poczęstunek podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Dzieci natomiast piekły i dekorowały ciasteczka, którymi częstowano gości i pensjonariuszy tutejszych ZOL-i. Wypieki odbywały się wspólnie w Kawiarence w Sokołowsku. Ponadto odbyły się trzy spotkania przy choince: jedno w Świetlicy Sołeckiej dla beneficjentów projektu i dwa dla beneficjentów i pensjonariuszy. W trakcie spotkań śpiewano wspólnie kolędy, był także słodki poczęstunek dla wszystkich.

 

Realizator: Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich z Borówna gmina Czarny Bór

Tytuł projektu:   Posiady przy wełnie

kwota dofinansowania:  3500 zł.

czas realizacji: 2015-07-31 – 2015-12-31

realizacja: Głównym i jednym z pierwszych działań w ramach projektu był zakup przyrządów do przetworzenia wełny a mianowicie: kołowrotek i ręczna gręplarka, ponadto dokupiono także motowidło. Przez cały okres projektu prowadzona była systematyczna praca na warsztatach z lokalną społecznością, głównie z członkami zespołu „Janicki” ale także z młodzieżą z Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, rozwijająca umiejętności przetworzenia wełny w gotowe wyroby wełniane. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć wełnę przywiezioną prosto od owiec, która wymagała wyprania, następnie wypraną wełnę przepuszczało się na gręplarce zbierając taką, która nadawała się do przędzenia na kołowrotku. Nabyto umiejętności sprawnego posługiwania się tymi starodawnymi przyrządami. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy poznali zwyczaje i piosenki związane z tym zwyczajem. Zarówno dzieci, młodzież jak i starsi zapoznali się z całym procesem przetworzenia wełny w warunkach domowych, czego efektem jest samowystarczalność zespołu „Janicki” jeśli chodzi o wyroby wełniane, takie jak swetry czy skarpety wełniane. Wełnę nabyto u lokalnych hodowców owiec. Ostatecznie wszystkie działania warsztatowe zostały zaadaptowane na przepiękne widowisko góralskie, którego scenariusz przygotowaliśmy w ramach własnych. Przedstawienie zgromadziło mnóstwo ludzi, którzy byli pod wrażeniem profesjonalnego przygotowania i oprawy. Widowisko zostało wystawione w Lubominie i w Czarnym Borze. Ze względu na termin poświąteczny udało się również wpleść zwyczaje okresu Bożego Narodzenia i Adwentu, które są ściśle związane z przedmiotem naszego projektu. Poprzez organizację warsztatów udało się pozyskać nowych członków zespołu i jego sympatyków. W przyszłości planowane jest produkowanie w ramach własnych swetrów i skarpet, które będą służyły zespołowi, ponieważ w miarę częstego używania te elementy najczęściej się zużywają.

 

Realizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czadrów, Pisarzowice i Rędziny „Dolina Żywicy” z Pisarzowic gmina Kamienna Góra

Tytuł projektu:   Questem przez wieś

kwota dofinansowania:  2000 zł.

czas realizacji: 2015-08-01 – 2015-12-30

realizacja: Głównym celem projektu było rozwinięcie oferty turystycznej 2 wsi w gminie Kamienna Góra poprzez zaangażowanie mieszkańców ( głównie młodzież i branżę turystyczna ) w stworzenie wydawnictw w formie questów i tablicy miejscowości. Zgodnie z założeniami odbyło się 8 spotkań na których uczestnicy poznali nie walory przyrodnicze i kulturowo – historyczne swoich miejscowości, które pozwoliły im na stworzenie 2 questów – mini przewodniki turystyczne i projekt tablicy miejscowości Pisarzowice. Wspólne warsztaty młodzieży i dorosłych pozytywnie wpłynęły na integrację i poznanie się tych osób. Obie grupy wzajemnie mogły się od siebie uczyć został wykorzystany potencjał młodzieży, ich umiejętności oraz doświadczenie osób zajmujących się turystyką. Zajęcia warsztatowe nie tylko pozwoliły nabyć nowych umiejętności osobom biorących w nich udział ale także pozwoliły na spędzenie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i ciekawy. Uczestnicy pracowali w grupie, efekt końcowy prac zależał od wzajemnych relacji, współpracy i wykorzystania umiejętności każdego z nich. Jedni lepiej pisali rymy, inni rysowali , ktoś byl bardziej kreatywny i pomysłowy, ktoś inny doskonale realizował to, co wymyślili inni. Korzyści płynące z realizacji projektu to także zmiany wizerunku młodzieży w oczach dorosłych, ich zaangażowanie w tworzenie questów i tablicy pozytywnie wpłynęły na ich wizerunek w innych grupach społecznych. Działania w projekcie zwiększyły aktywizację mieszkańców, zwłaszcza podczas zakończenie na którym wspólnie wszyscy poznali treść questów. Większość mieszkańców nie ma zbyt dużej wiedzy na temat swojej miejscowości, dlatego opracowane questy spowodowało wzrost wiedzy przyrodniczej, kulturowej i historycznej wśród społeczności lokalnej. Opracowane mini przewodniki turystyczne, mamy nadzieję, zwiększą zainteresowanie Pisarzowicami i Czarnowem wśród turystów odwiedzających nasz teren.

 

Realizator: GOPS w Starych Bogaczowicach – grupa nieformalna Miłośnicy piękna UTW  gmina Stare Bogaczowice

Tytuł projektu:   Kolorowe Wstążki

kwota dofinansowania:  3800 zł.

czas realizacji: 2015-06-01 – 2015-10-10

realizacja: Kolorowe wstążki – to realizacja pomysłu grupy nieformalnej „Miłośnicy piękna” przy UTW w Starych Bogaczowicach na upiększenie miejscowości, stworzenie kilku pięknych miejsc poprzez nasadzenia kolorowych krzewów i kwiatów w miejscach publicznych. Dzięki odpowiedniej promocji – do realizacji projektu udało się nam zaangażować wielu mieszkańców, którzy garnęli się do pracy (momentami naprawdę ciężkiej) i tworzyli kolorowe wstęgi. Teraz czekamy na wiosnę – by nasza praca ukazała się w pełnią barw.

Naszym głównym założeniem była wspólna praca przy tworzeniu kolorowych nasadzeń (krzewów i kwiatów) w pięciu ciągach w Starych Bogaczowicach, aby tę pracę wykonać, musieliśmy się przygotować merytorycznie więc zaczęliśmy od szkoleń o roli roślin w przestrzeni publicznej. Pokazaliśmy jak poprzez nasadzenia można kształtować krajobraz oraz jak dbać o nasadzone rośliny. Przeszkoliliśmy 53 uczniów Zespołu Szkół (pogadanka wraz z konkursem na znak graficzny opiekun zieleni) i mieszkańców Starych Bogaczowic (udział 37 osób).

Kiedy mieliśmy już wiedzę – chcieliśmy zobaczyć jak zrobili to inni. Zorganizowaliśmy więc wyjazd studyjny do Wojsławic na „kwitnące liliowce” dla chętnych mieszkańców (udział wzięło 48 osób). Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej pozostało nam tylko wziąć się do pracy. Przygotowaliśmy miejsca do nasadzeń – co wymagało naprawdę wielkiego wysiłku: po pierwsze decyzje o wyborze miejsc, aby rozmieścić te „wstążki” wzdłuż całej miejscowości, następne wybór i zakup odpowiednich roślin, nawozów, następnie przy pomocy koparki, (którą musieliśmy się wspomóc z powodu wielkiej suszy, która uniemożliwiała nam normalne kopanie), wykonaliśmy wykopy i rozpoczęliśmy wielkie nasadzanie. Trwało to prawie dwa tygodnie, ale udało się nam na terenie Starych Bogaczowic wykonać 9 kolorowych wstążek – tj. 9 ciągów nasadzeń krzewów zielonych, żółtych, bordowych (180% planu!). Wysadziliśmy 351 krzewów, a przedszkolaki zasadziły ok. 200 tulipanów. Naprawdę zaangażowanie mieszkańców było duże, bez trudu znaleźliśmy opiekunów – czyli osoby deklarujące chęć dbania o rośliny przez najbliższe lata.

Oczywiście na zakończenie zorganizowano imprezę podsumowującą i prezentującą efekty pracy. Były podziękowania, drobne upominki dla pracujących poczęstunek, a na zakończenie wręczono certyfikaty „opiekunom zieleni” wg projektów dzieci.

W naszej opinii projekt stworzył możliwości do kreatywnego, wspólnego działania mieszkańców – sąsiadów na rzecz własnego środowiska. Udało się podjąć współpracę z dwoma przedsiębiorcami, którzy udzielili nam pomocy przy realizacji nasadzeń. Mamy nadzieję, że efekt naszej wspólnej pracy będzie widoczny dla każdego, a wytworzone dobro będzie służyło przez lata – ciesząc nasze oczy.