Powołanie Rady Seniorów w Lubawce

Efektem realizacji naszego projektu jest powołanie w gminie Lubawka Rady Seniorów. Nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia takiego ciała jest coraz większa liczba osób starszych oraz coraz większa aktywność tych osób na różnych polach. Powołanie Gminnej Rady seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Gratulujemy Radzie Miasta Lubawka dobrej decyzji, a wkrótce już powołanej Radzie Seniorów wielu sukcesów.
Ze szczegółami dotyczącymi Regulaminu Rady i zasadami wyborów można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawka.

20171005_153721

granica asos

Zakątek w Przedwojowie

Już listopad a seniorzy Przedwojowa wciąż wspominają wspólną pracę nad „Kwitnącym zakątkiem przy świetlicy wiejskiej” i jej efekt. Wszystko zaczęło się od pomysłu zagospodarowania placu przy świetlicy, seniorzy wspólnie zaplanowali rozmieszczenie nasadzeń, następnie przygotowali teren, zamontowali pojemniki, kompostownik, zamontowali ławeczki. Na zakończenie nastąpiło uroczyste otwarcie miejsca spotkań.

granica asos