Zapraszamy na mini golfa!

W piątek, 13-tego lipca o godz. 13:00 oficjalnie otworzyliśmy plac do mini golfa, który znajduje się nad Zalewem w Starych Bogaczowicach. Data ta z pewnością przyniesie szczęście uczestnikom podczas wspólnej gry, zabawy
i integracji.

Miejsce powstało przy współpracy Stowarzyszenia Jedynak, Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego oraz Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Nie udałoby się bez pomocy lokalnego samorządu i ośrodka kultury, wsparciu rzeczowym lokalnych przedsiębiorców oraz dofinansowaniu w kwocie 4750 zł. ze środków Programu „Działaj Lokalnie ” 2018  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce – Stowarzyszenia „Granica” z Lubawki.

Już teraz serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przyjezdnych do naszej gminy turystów do wspólnej zabawy i gry na naszym placu. Kije oraz akcesoria udostępniane są bezpłatnie u pracowników Karczmy Jedynak.

 

Działaj Lokalnie 2018 – wręczenie umów

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”
z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

zaprasza na

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE UMÓW GRANTOBIORCOM

KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00

 w Lubawce, ul. Dworcowa 33  – sala konferencyjna MGOPS (I piętro).

W tej edycji Konkursu Działaj Lokalnie Komisja wybrała do dofinansowania

 13 projektów na ogólną kwotę 56.000 zł.

 

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

baner

 

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

 

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

               rozstrzygnięty

        poniżej załącznik z listą rankingową

 

Uwaga!!!

Wszyscy uczestnicy konkursu ze statusem wniosku „do poprawy” otrzymają na podany adres mailowy sugestie od komisji, w jakim zakresie powinny zostać poprawione wnioski.

 

Lista Rankingowa Działaj Lokalnie 2018

Gratulujemy laureatom i życzymy satysfakcji z realizacji projektów

winner

Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

Działaj Lokalnie 2018 – nabór wniosków

DzialajlokalnielogoOśrodek  Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”

z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33

ogłasza nabór wniosków na

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

na terenie gmin:

Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Kamienna Góra (gmina wiejska).

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 10 kwietnia do 14 maja 2018 r. 

na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 56 000 PLN

Zapraszamy na:

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Lubawce ul. Dworcowa 33
  (I piętro) – proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie – telefonicznie lub mailowo.
 2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE od 7 maja do 11 maja 2018 r. – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo)

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU oraz POGLĄDOWY WNIOSEK.

Kontakt: koordynator Bożena Pełdiak
ODL – Stowarzyszenie „Granica”:
tel: 75 610 66 35; 75 74 11 804;
mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl
www.stowarzyszenie-granica.org

Regulamin ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1k6dwGJ019V9KlsKJVJ_k5PDGWNX_yyTs/view?usp=sharing

Poglądowy wniosek ODL 2018 dostępny pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1zhxTL-f_JH1nddrqc7t0DdmwtVrkrTgc/view?usp=sharing

KAMPANIA INFORMACYJNA

2017.09.01logo_lgd_kwiat_lnu_niebieskie

W ramach kampanii informacyjnej chcemy przybliżyć Państwu czym jest program LEADER realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jednym z realizowanych działań jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 • Partnerstwo,
 • Samodzielne zarządzanie na poziomie lokalnym,
 • Innowacyjność,
 • Sieciowanie i współpraca,
 • Terytorialność,
 • Oddolność inicjatywy,
 • Integralność podejścia.

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną.

CO ROBIMY? – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie Leader.
JAKIE DZIAŁANIA WSPIERAMY – udzielamy wsparcia finansowego na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
KOMU I JAK POMAGAMY – wsparcie finansowe mogą uzyskać między innymi: osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
GDZIE DZIAŁAMY – swoim działaniem obejmujemy obszar 8 gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce.

Zatem każdy mieszkaniec Lokalnej Grupy Działania ma szansę skorzystać z programu.

Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu w aktualnościach oraz zakładkach:

 • konkursy otwarte,
 • projekty grantowe,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie przedsiębiorczości.

Jednocześnie Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu planuje w tym roku następujące nabory:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu koniec 2018 roku, nabór początek 2019 roku,
 3. Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku.

2018.03.07_w partnerstwie siła+gminy