+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Bezpieczna Lubawianka – kurs samoobrony dla kobiet z gminy Lubawka

Realizator:

MUKN „Pod Stróżą” w Miszkowicach działającym w imieniu grupy nieformalnej Razem Lubawka.

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt „Bezpieczna Lubawianka” skierowany był do pełnoletnich mieszkanek Gminy Lubawka. Zajęcia odbywały się w soboty w Domu Kultury w Lubawce pod okiem wykwalifikowanego trenera. W projekcie wzięło w udział ponad 30 pań w bardzo zróżnicowanym przedziale wiekowym. Były to zarówno mieszkanki z samej Lubawki jak i z okolicznych miejscowości (Niedamirów, Opawa, Stara Białka, Jarkowice, Miszkowice). Projekt ten opierał się przede wszystkim na przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu technik samoobrony polegających na nauce chwytów i obezwładnień, dzięki którym panie będą potrafiły poradzić sobie w razie niespodziewanego ataku napastnika, czy też innej sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu. Uczestniczki zapoznały się z technikami samoobrony oraz nabyły umiejętności obrony przed każdym rodzajem przemocy fizycznej jak i psychicznej. Zajęcia były również formą nauki asertywności, ponadto w trakcie trwania projektu odbyło się także szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w zakresie informacji na temat odpowiedzialności użycia technik obrony oraz o możliwościach radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie czy przemocą seksualną. W cyklu zajęć miała miejsce również profesjonalna prezentacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez ratowników Straży Pożarnej. Na zakończenie projektu przygotowane zostało uroczyste spotkanie na którym wręczono uczestniczkom pamiątkowe zdjęcia i upominki (długopisy oraz breloki do kluczy z wygrawerowanymi numerami telefonów alarmowych). Na uroczystości miała również miejsce prezentacja pamiątkowego filmu, na którym zarejestrowano najistotniejsze i najciekawsze wydarzenia z zajęć.