+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Historia nie skończona

Realizator:

Wspólnie dla Chełmska

Miejsce realizacji projektu:

Chełmsko Śląskie

Koordynatorzy projektu:

Damian Skorupiński; Szczepan Zając; Zuzanna Biroś

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

0 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 600 zł

Całkowita wartość projektu:

7 600 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu było poznanie i utrwalenie historii ludzi poprzez nagranie filmu i opracowanie książki. Poprzez realizacje filmu dokumentalnego utrwaliliśmy historię ludzi i miejscowości. Najstarsi mieszkańcy Chełmska Śląskiego i okolic mieli możliwość podzielenia się historią swojego życia.

Jest to ostatnie pokolenie ludzi, którzy pamiętają czasy sprzed II wojny światowej, czasy wojny oraz lata powojenne. W filmie mogliśmy zaprezentować wywiady z pierwszymi osadnikami wsi, przedstawić dokumenty, źródła historyczne, poznać ludzi, którzy tworzyli naszą dzisiejszą rzeczywistość. Młodzi ludzie zaangażowani w realizacje filmu mogli poznać historie Polski, czasy pierwszych osiedleńców na dzisiejszych terenach naszego kraju. Poprzez nagrania na płytach, ogólnodostępnej projekcji filmu setki osób mogło poznać historię mieszkańców Chełmska Śląskiego i okolic. Zwyczajni sąsiedzi, zwykli starsi ludzie stali się wyjątkowymi bohaterami, przestali być anonimowi, zyskali wielki szacunek znajomych, sąsiadów, młodych ludzi. Niektóre fakty, wydarzenia, wspomnienia odżyły po latach zapomnienia, milczenia, braku możliwości ich prezentacji.

Drugą częścią realizowanego projektu było wykonanie książki o ludziach zwykłych i niezwykłych z terenu Chełmska Śląskiego i okolic.
W książce zaprezentowaliśmy około 100 postaci, którzy obecnie lub wcześniej zamieszkały w Chełmsku Śląskim i okolicznych wsiach. Zostali oni zaprezentowani w postaci czarno – białej fotografii wraz z krótkim opisem ich działalności na rzecz Chełmska Śląskiego. Podczas projektu zorganizowaliśmy warsztaty fotografii dla najmłodszych, ćwiczenia językowe – sposoby prowadzenia wywiadów z ludźmi starszymi.
Młodzi ludzie wypracowywali zakres zagadnień, tematów rozmów, które podczas realizacji zostały wykorzystane. Podczas realizacji projektu udało się sprowokować spotkania dwóch pokoleń mieszkańców Chełmska Śląskiego i okolic.