+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Zielono mi!

Stowarzyszenie Lepsze Dziś i Grupa Nieformalna Zielona Kamienna Góra

Tytuł Projektu:

Zielono mi!

Realizator:

Stowarzyszenie Lepsze Dziś i Grupa Nieformalna Zielona Kamienna Góra

Miejsce realizacji projektu:

Kamienna Góra

Koordynatorzy projektu:

Aleksandra Szywalska-Kozielec, Elżbieta Seweryniak-Bijak, Joanna Ochmańska

Dotacja z Działaj Lokalnie:

2 300,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 350,00 zł., 124,98 zł.

Całkowita wartość projektu:

6 3 774,98 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze zrealizowało projekt „Z kamerą w kuchni i w ogródku czyli międzypokoleniowe warsztaty z KGW”.

Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Czarny Bór. Projekt zakładał realizację cyklu warsztatów i zajęć, podczas których młodzi uczestnicy uczyli się od seniorów zakładania ogródków warzywno-ziołowych i ekologicznej uprawy oraz nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Młode pokolenie wsparło seniorów podszkoleniem w zakresie nowych technologiach, pomagając Kołu Gospodyń Wiejskich założyć fanpage na FB oraz wskazało jak go obsługiwać. Wszyscy uczestnicy nabyli nowe umiejętności z zakresu animacji poklatkowej.  Efektem ich pracy są 4 filmy tematycznie związanych z realizowanymi warsztatami.