+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Zielony uniwersytet seniorów z Mieroszowa

Stowarzyszenie „Z seniorami łatwiej”

 

Tytuł Projektu:

Zielony uniwersytet seniorów z Mieroszowa

Realizator:

Stowarzyszenie "Z seniorami łatwiej"

Miejsce realizacji projektu:

Mieroszów

Koordynatorzy projektu:

Anna Morawska, Maria Chmielnicka

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 330,00 zł

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 675,00 zł, 506,03 zł

Całkowita wartość projektu:

7 511,03 zł

Opis zrealizowanego projektu:

W ramach projektu Stowarzyszenia „Z seniorami łatwiej” zrealizowało cykl działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, życia człowieka i jego dalszej egzystencji w zgodzie z naturą.

Uczestnicy projektu pn. Zielony uniwersytet seniorów z Mieroszowa uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Mieroszowie, warsztatach teoretycznych z pracownikiem Urzędu Miasta w Mieroszowie nt. prawidłowej segregacji śmieci, wycieczce połączonej z warsztatami do ZGKiM i PSZOK,  pogadance z pokazem nt. roli i dobrodziejstwa ziół w życiu człowieka, warsztatach wykonywania ekologicznych toreb i akcji sadzenia drzew i krzewów. Projekt zakończyło wspólne sprzątanie połączone z  integracją międzypokoleniową i pieczeniem kiełbasek. W projekcie aktywnie uczestniczyły dzieci. Wychowanie człowieka wrażliwego, wyczulonego na dobro i krzywdę przyrody, wyposażonego w udoskonalony system wartości jest szczególnie ważnym wyzwaniem edukacyjnym wobec przyszłości.